Trädgårdsanläggning, dränering, stenläggning m.m.

Vi utför våra arbeten med Bobcat kompaktlastare och minigrävare, i storlek från 1,2 ton till 3 ton.

Exempel på tjänster vi erbjuder:

 • Tomtplanering
 • Trädgårdsanläggning
 • Dränering
 • Jordbearbetning och stenplockning inför gräsetablering
 • Schaktning för mindre grunder
 • Grävning för pooler
 • Platt- och stenläggning
 • Anläggning av stödmurar
 • Tomtröjning
 • Rivningar och betongdemolering/bilning
 • Trädfällning
 • Snöröjning och halkbekämpning

Tack vare att våra maskiner är små och smidiga kommer vi åt bra i trånga utrymmen och kan även utföra t.ex. rivningsarbeten inomhus.

Vi ombesörjer även traktorgrävararbeten.